Obchodní podmínky

lišta

1. Všeobecná ustanovení

Kupující učiněním objednávky akceptuje obchodní podmínky pro dodávky služeb a zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné, pokud není ve smlouvě stanoveno výslovně něco jiného. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti firmy Arcofin a.s., Rubešova 1 / 41, Praha 2, IČO – 25081764, - dále jen "prodávající" a jeho zákazníků dále jen "kupující" a ve svém aktuálním znění ...

  Úplné znění obchodních podmínek  

CENÍK

lišta

 

  cena za první instalaci     2.900,-     bez DPH  
  každá další instalace     2.500,-     bez DPH  
  desátá a každá další instalace     2.200,-     bez DPH  

 

cena obsahuje:

- 1ks GPS tracker včetně SIM karty s předplaceným datovým tarifem na jeden měsíc
- kód ke vložení mapy na Vaší webovou stránku, ev. jednoduché programování v rámci CSS stylování
- zprovoznění a nastavení služby

 

Objednávky, nebo poptávky prosím zasílejte emailem na arcofin@email.cz